Bij vragen neem zeker contact!

Bevriende Webpagina's

Graven in het Oosten

Graven in het Oosten kende zijn aanvang onder impuls van de drijvende kracht van Oostfronter Fons Janssens die het zijn Kameradenplicht vond om zijn gevallen kameraden te gedenken. Nog in volle 'koude oorlogtijden' midden de jaren '80 van vorige eeuw werden contacten gelegd in de toenmalige Deutsche Democratische Republiek en Polen , later ook in Rusland en Oekraine en dit met wisselend succes. Dat dit geen vanzelfsprekende opgave is geweest mag wel duidelijk zijn. Om dit werk en de strijd van de jonge idealistische strijders voor een nieuw Europa niet verloren of vergeten te laten gaan steunen we graag de organisatie 'Graven in het Oosten' en verwijzen we voor de huidige doelstellingen en werking graag naar hun pagina. 

Hier op deze "google map" zijn de gesneuvelde Vlamingen terug te vinden die in het binnen- en buitenland begraven liggen. Tevens staan er een aantal herdenkingsstenen op vermeld.

De brochure kan nog steeds besteld worden door 10 euro te storten mits de nodige verzendingskosten.• Niet prior: 10 euro + 4,40 euro verzendingskosten.• Prior: 10 euro + 6,80 euro verzendingskosten. Ons rekeningnummer: BE 63 0829 0380 5608Met vermelding: "VLAAMSE SOLDATENGRAVEN IN LOMMEL". Ook niet vergeten uw adresgegevens te vermelden. Graven in het Oosten steunen kan tevens op dezelfde hierboven vermelde rekeningnummer. Bij vragen of opmerkingen kan u altijd terecht bij infograveninhetoosten@gmail.com.Graven in het Oosten. 

Awen

Boekbinden - Kartonnage - Boekbeschermers

Enkele Realisaties van Awen

Dozen voor tijdschrift Dietbrand
Dozen voor tijdschrift Dietbrand
Ingebonden jaargangen van 't Pallieterke
Ingebonden jaargangen van 't Pallieterke
Beschermdozen voor tijdschrift Sibbe
Beschermdozen voor tijdschrift Sibbe
Dozen voor tijdschrift Dietbrand
Dozen voor tijdschrift Dietbrand
Beschermdozen voor tijdschrift Signaal
Beschermdozen voor tijdschrift Signaal
Beschermdozen voor tijdschrift Hamer
Beschermdozen voor tijdschrift Hamer

Pieter Jan Verstraete (1956) was als "chef boeken" aan de stadsbibliotheek van Kortrijk verbonden. Als zoon van een gewezen beroepsmilitair is hij in Euskirchen, Duitsland, geboren waar hij het grootste deel van zijn jeugd doorbracht. Sinds zijn huwelijk in 1987 met Ann Augustyn woont hij in Kortrijk. Op 1 mei 2019 ging Pieter Jan met pensioen en kan hij zich voortaan volop wijden aan zijn publicaties.
De auteur publiceerde tot nu toe 63 boeken en 26 brochures naast tal van artikels, opstellen en recensies in diverse tijdschriften en jaarboeken. Hij is vaste medewerker aan het Nationaal Biografisch Woordenboek, het Bulletin Tweede Wereldoorlog, De Grote Oorlog: kroniek 1914-1918 en gewezen medewerker aan de Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Daarnaast is hij redactielid van Tekos en het Joris van Severen-jaarboek.
Zijn publicaties handelen voornamelijk over de geschiedenis van de Vlaamse Beweging tijdens de 20ste eeuw maar ook over de collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Friese Beweging. Verstraete specialiseert zich vooral in biografieën. Wandelen en het lezen van thrillers vormen zijn schaarse hobby's.
Voor zijn biografie over priester Odiel Spruytte ontving Pieter Jan Verstraete in 1990 de Dr. Snellaertprijs. Zijn biografie over Reimond Tollenaere werd in 1998 zowel bekroond met de Prijs voor Geschiedenis van de Provincie West-Vlaanderen, alsook met de Prijs voor Geschiedenis van de Stichting Etienne Sabbe. Daarnaast werd hem in 2000 door de Vereniging Kortrijk Vlaamse Kultuurstad de Gouden Pluim uitgereikt. Zijn omvangrijke tweedelige biografie van Hendrik Jozef Elias werd in 2006 onderscheiden met de Eerste Prijs van de Stichting Noord en Zuid.