Bij vragen neem zeker contact!

De Geuzenpenning (NSJV)

De geuzenpenning . 

De meest onbekende en zeldzaamste onderscheiding binnen de leiding van het NSJV           ( Nationaal Socialistische Jeugd Vlaanderen.)

Een tijdje geleden werd ik gecontacteerd door een man uit Brussel , Bart , die de 'oorlogsherinneringen' van zijn vader wilde overhandigen. Hij overhandigde me een oude blikken koekendoos met daarin enkele artefacten van zijn vader die waren overgebleven uit een woelige tijd. Bart uit Brussel wilde de naam van zijn vader niet bekend maken maar hij wist wel te vertellen dat hij gouwleider en gebiedsleider was geweest in het vooroorlogse AVNJ ( Algemeen Vlaams Nationaal Jeugdverbond ) en van het oorlogse NSJV ( Nationaal Socialistische Jeugd Vlaanderen). Toen ik de doos opende zag ik een NSJV koppelslot en enkele metalen en stoffen uniformkentekens waaronder het gebiedskenteken van Brussel maar ook een kleine penning die direct mijn aandacht trok. Ik kon mijn ogen niet geloven , het was inderdaad de befaamde 'Geuzenpenning' die ik enkel kende van mondelinge overleveringen en enkele kleine geschreven bronnen maar nog nooit had ik zo een penning of hangertje gezien , laat staan in de hand gehad. 

Korte historiek.


De Nederlanden één of Nederland één was een geheime organisatie binnen de NSJV leiding die tijdens de tweede wereldoorlog die de taak op zich had genomen te proberen een koerswijziging door te voeren binnen het NSJV. De leden van Nederlanden één vonden de koers van het NJSV te nationaal socialistisch en wilden terug naar de Dietse gedachte , de hereniging van de Nederlanden van het voor oorlogse AVNJ. Hun bekendste 'wapenfeit' was de zogenoemde 'Putch van Vilvoorde' op 14 juni 1942 in de bakkerij Spaepen in Vilvoorde onder leiding van de NSJV leider Walter Bouchery. Op deze vergadering werd in feite een putch georganiseerd tegen de VNV ( Vlaams Nationaal Verbond ) leiding en de leiding van het NSJV omdat deze te Duitsgezind waren en geen voorwaarden pro Dietsland koppelden aan de collaboratie. De putch mislukte , enkele leden die er aan deelnamen werden ontslagen en anderen bleven actief binnen het NSJV in de hoop een koerswijziging alsnog te kunnen doorvoeren. Dit is in een notendop een schets van de doelstellingen van de leden van 'De Nederlanden één'.De leden kregen allemaal als eerbetoon een geunzenpenning uitgereikt .Op de voorzijde stond de spreuk 'Jusgues a porter la besace' wat zoveel betekende als trouw blijven aan je idealen en principes ook al werd je veroordeeld tot de bedelzak samen met het uitreikingsnummer . Op de keerzijde de afbeelding van Willem van Oranje samen met de spreuk 'en tout fidelles au roi' , allen touw aan Willem van Oranje. De geuzenpenning in het archief draagt het nummer 33 . Hoeveel penningen er juist zijn uitgereikt is niet echt terug te vinden maar na gesprekken en karige informatie zullen het er vermoedelijk slechts een 60 tal zijn geweest. Deze 'trouwpenning' is dan ook de minst uitgereikte penning in de collaboratie beweging tijdens de tweede wereldoorlog. Wie meer informatie heeft over de penning of aan wie nummer 33 kan hebben toebehoord kan zich heel graag tot ons wenden , eeuwige dank zal Uw deel zijn.
Jan De Beule.  

In Aflevering 2 over de jeugdcollaboratie van Maurice De wilde hebben ze het over de "Putch van Vilvoorde".