Bij vragen neem zeker contact!

Relikwie Zwartberg 1966

Zwartberg 1966 ..... velen onder ons waren nog niet geboren of hun kinderschoentjes nog niet ontgroeid en bij weinigen zal de naam 'Zwartberg' een belletje laten rinkelen dus daarom een klein woordje uitleg.
In het jaar 1966 besliste de Belgische regering, totaal onverwacht, om de steenkoolmijnen in Limburg te sluiten en dit om te beginnen bij de gemeente Zwartberg.
Bij de daarop volgende protesten werd Limburg herschapen tot oorlogsgebied waar het tot zeer harde confrontaties kwam tussen mijnwerkers eenerzijds en de politie , Rijkswacht en het leger anderzijds.
Er vielen 2 doden en 7 zwaar gewonden toen de Rijkswacht met scherpe minutie op de botogers vuurde.
Aan de politiek correcte linkerzijde gebruikt men hierover wel eens de uitspraak 'in de mijn is iedereen zwart' als politiek symbool dat huidskleur van geen tel was omdat er in de mijnen veel gastarbeiders samen met hun blanke lotgenoten werder tewerkgesteld, zeg maar misbruikt.
Wat men hier echter verzwijgt is dat deze uitspraak betrekking had op de vele collaboratie veroordeelden die vanaf september 1944 dwangarbeid moesten uitvoeren in de Limburgse steenkoolmijnen.
En uitgerekend dit , samen met dat de Vlaamse beweging een sociale beweging was zorgde ervoor dat er vele nationalisten deelnamen aan deze protestbetogingen tegen de sluiting van de Limburgse steenkoolmijnen.
De Vlaamse Militanten Orde - V.M.O. organiseerde mee het Limburgse verzet met als drijvende kracht de Gentse V.M.O. leider Kamiel Van Damme die ook nog dwangarbeider was geweest in de Limburgse steenkoolmijn.
Deze week kregen we een schenking van onze Kameraad Mauritz Vanderbruggen die ook aan deze protesten deelnam en al die jaren met fierheid een relikwie in zijn bureel koesterde van deze strijdperiode , namelijk de nummerplaat van een uitgebrande rijkswacht jeep.
Uiteraar krijgt deze relikwie ook in ons archief een ereplaats en zorgen er zo voor dat een stukje strijdgeschiedenis niet verloren gaat.
Bedankt Maurtiz , ook voor Uw nooit aflatende inzet.
Jan De Beule.

Bijgevoegde foto's.
Op de bijgevoegde foto's ziet men een foto waar de V.M.O. is aangetreden samen met enkele Turkse Gastarbeider mijnwerkers en waar men geheel links de Gentse V.M.O. Leider Kamiel Van Damme kan herkennen.
Er is ook een foto van de uitgebrande Rijkswacht jeep hier al zonder nummerplaat .
Ook een foto van De zwaargewonde mijnwerker Theo Vanhecken die in januari 1966 een Rijkswachtkogel in de rug kreeg en totaal verlamd werd.
Hij verbleef 8 jaar in het ziekenhuis waar hij jaar later ten gevolge van zijn verwondingen overleed