Bij vragen neem zeker contact!

Wim Heubel

In november 2020 was er heel wat ophef rond het graf van Willem Heubel die begraven is op het Duitse Militaire kerkhof Ysselsteyn in Nederland.

Wie was deze man eigenlijk?

We schetsen hier een levensportret van deze man aan de hand van de eigen raadpleegbare archiefstukken.

De familie Heubel rond 1939 (Foto uit het Archief Jan de Beule)
De familie Heubel rond 1939 (Foto uit het Archief Jan de Beule)

Willem Johannes Heubel werd geboren op 17 juni 1910 in Amsterdam in een gezin van 4 kinderen.

Zijn zus was Mevrouw Florentine Rost van Tonningen -Heubel.

Willem of kortweg Wim genoemd, was een goede student en werd na zijn studies in 1930 werkzaam, een beetje volgens de familietraditie, in het bankwezen.

Wim Heubel als kind.(Foto uit het Archief Jan de Beule)
Wim Heubel als kind.(Foto uit het Archief Jan de Beule)

Hij werkte in deze sector in Hamburg waar hij al snel onder invloed kwam van het Nationaal Socialisme.

Hij zou zich ook in 1929 in Duitsland hebben aangesloten bij de SA (Sturmabteillung) al zijn hier echter geen concrete bewijzen van. 

Antwoord van de NSDAP centrale in Hamburg aan Wim Heubel met betrekking tot zijn lidmaatschap van de SA. (Uit het Archief Jan de Beule)
Antwoord van de NSDAP centrale in Hamburg aan Wim Heubel met betrekking tot zijn lidmaatschap van de SA. (Uit het Archief Jan de Beule)

In 1931 werd Wim Heubel lid van het 'eerste' uur bij de nieuw opgerichte

NSB (Nationaal Socialistische Beweging) van Anton Mussert alsook trad hij toe tot de Nederlandse Jeugdstorm, de Nationaal Socialistische jeugdbeweging in Nederland.

In 1937 stond hij samen met Henk Feldmeyer aan de wieg van de Mussert garde.

Dit was de persoonlijke lijfwachtgarde voor de NSB-leider Anton Mussert.

 Wim Heubel op tocht met zijn 2 zussen waaronder links op de foto Mevrouw Florentine Rost van Tonningen-Heubel (Foto uit het Archief Jan de Beule)
Wim Heubel op tocht met zijn 2 zussen waaronder links op de foto Mevrouw Florentine Rost van Tonningen-Heubel (Foto uit het Archief Jan de Beule)

Tussen de 1932 en 1939 was Wim Heubel en zijn zus Mevrouw Florentine Rost van Tonningen-Heubel samen met andere Nederlandse Kameraden en Kameraadskes uit de NSB en de Nederlandse Jeugdstorm regelmatig aanwezig op de Ijzerbedevaart het Vlaams Nationaal Zangfeest.

Dit blijkt uit geschriften en foto's van het overgebleven familiearchief van de familie Heubel.

Dit is inderdaad niet te verwonderen omdat de Groot Nederlandse gedachte ook in Vlaanderen in opmars was, de jaarlijkse 'Groet uit Nederland' op de Ijzerbedevaart en de vele contacten tussen de volksgenoten uit Vlaanderen en Nederland.

foto's genomen door Wim Heubel tijdens de Ijzerbedevaart in 1936. (Foto's uit het Archief Jan de Beule)
foto's genomen door Wim Heubel tijdens de Ijzerbedevaart in 1936. (Foto's uit het Archief Jan de Beule)
foto's genomen door Wim Heubel tijdens de Ijzerbedevaart in 1936. (Foto's uit het Archief Jan de Beule)
foto's genomen door Wim Heubel tijdens de Ijzerbedevaart in 1936. (Foto's uit het Archief Jan de Beule)

Mevrouw Florentine Rost van Tonningen-Heubel

schrijft hierover in haar boek 'op zoek naar mijn huwelijksring' het volgende:

Mijn broer Wim, intussen klaar met zijn opleiding in Hamburg en terug van zijn proefjaar Amerika, om het algemene bankwezen onder de knie te krijgen, gingen tezamen met mij en vele vrienden meerdere malen naar Vlaanderen.

We voelden ons daar thuis.

De Vlaamse jeugd strijd voor de nationale bewustwording, zowel geestelijk als ook materieel.

De Vlamingen waren bovendien veel eensgezinder dan wij, zij vochten als Vlaamse beweging om de erkenning van hun moedertaal, deze strijd kenden wij in Nederland niet.

Bovendien waren hun jeugdgroepen beter georganiseerd als de onze.

Dat was ook de reden waarom we zo graag in Vlaanderen waren en ons daar geheel thuis voelden, wij behoorden allen tot één grote familie, Dietsers: cultureel en wereldbeschouwelijk verwant één!

Het boek 'Op zoek naar mijn huwelijksring' van Mevrouw Florentine Rost van Tonningen-Heubel (Uit het Archief Jan de Beule)
Het boek 'Op zoek naar mijn huwelijksring' van Mevrouw Florentine Rost van Tonningen-Heubel (Uit het Archief Jan de Beule)

Bij het uitbreken van de oorlog in België en Nederland werden bepaalde stromingen binnen de Volkse gemeenschap volledig meegezogen in het Nationaal Socialisme en het Groot Germaanse denken. Velen geloofden in een grote ommekeer en een nieuw Europa en dat wanneer Duitsland de oorlog zou winnen ook Vlaanderen en Nederland hierin de plaats zouden krijgen die het verdiende.

Wim Heubel werd reeds zeer vroeg in 1941 lid van de Germaanse SS Nederland.

Wim Heubel in uniform van de Germaanse SS Nederland (Foto uit het Archief Jan de Beule)
Wim Heubel in uniform van de Germaanse SS Nederland (Foto uit het Archief Jan de Beule)

Wim Heubel was een man van de daad en sloot zich dan ook aan bij de Waffen SS Westland waar hij na 6 maanden harde gevechten aan het Oostfront bevorderd werd SS untersturmfuhrer.

In juni 1942 ontvangt Wim Heubel het IJzeren kruis tweede klas en later op het jaar ook het infanterie Sturmabzeichen.

Na zijn officiersopleiding in de Junkerschule Bad -Tolz werd hij bevorderd tot SS obersturmfuhrer.

Wim Heubel tijdens zijn opleiding in de Waffen SS (Foto uit het Archief Jan de Beule)
Wim Heubel tijdens zijn opleiding in de Waffen SS (Foto uit het Archief Jan de Beule)

In 1943 krijgt Wim Heubel een Heiratsbefehl van Heinrich Himmler persoonlijk en huwt hij met zijn geliefde Ans van den Bergen.

Uit dit in Germaanse traditie voltrokken huwelijk is er later een dochter geboren.

Huwelijks foto met Ans van den Bergen in 1943 (Foto uit het Archief Jan de Beule)
Huwelijks foto met Ans van den Bergen in 1943 (Foto uit het Archief Jan de Beule)

Wanneer het einde van de oorlog nadert in 1945 werd Wim Heubel ingezet in Nederland als SS Hauptsturmfuhrer bij de 34e SS Freiwillige Grenadier Division 'Landstorm Nederland'.

Bij één van de laatste gevechten van de Nederlandse Landstorm op 28 april 1945 tegen een overmachtige Vijand aan de Grebbelinie sneuveld Wim op 35 jarige leeftijd samen met 6 kameraden in volle strijd.

Laat Oorlogse ode aan Wim Heubel. (Uit het Archief Jan de Beule)
Laat Oorlogse ode aan Wim Heubel. (Uit het Archief Jan de Beule)
Graf van Wim Heubel in Ysselsteyn. (Foto uit het Archief Jan de Beule)
Graf van Wim Heubel in Ysselsteyn. (Foto uit het Archief Jan de Beule)

Wim Heubel is bijgezet en rust nu op het Duitse Militair kerkhof te Ysselsteyn in Nederland.

Wim Heubel was een zeer uitzonderlijk man die in zijn korte leven heel wat watertjes heeft doorzwommen.

Hij was drager van de het eredraagteken van de Nationale Jeugdstorm, het NSB-strijd en offer draagteken, de herinneringsspeld van de Mussert-Garde, het Ijzeren kruis 2e klasse en het infanterie-sturmabzeichen.

3 van deze onderscheidingen zijn bewaard gebleven in het familiearchief.

3 originele bewaard gebleven onderscheidingen van Wim Heubel. (Uit het Archief Jan de Beule)
3 originele bewaard gebleven onderscheidingen van Wim Heubel. (Uit het Archief Jan de Beule)

Bij de oprichting van de Germaanse SS Nederland is aan Wim Heubel een Mein Kampf overhandigd die ook in het familiearchief aanwezig was.

Dit archief werd door Mevrouw Florentine Rost van Tonningen-Heubel bewaard en in 2005 geschonken ter bewaring aan mezelf.

Al deze stukken bevinden zich in het Vlaams historisch archief.

Mein Kampf geschonken aan Wim Heubel op Winter Zonnewende feest van de Germaanse SS Nederland. (Uit het Archief Jan de Beule)
Mein Kampf geschonken aan Wim Heubel op Winter Zonnewende feest van de Germaanse SS Nederland. (Uit het Archief Jan de Beule)
Mein Kampf geschonken aan Wim Heubel op Winter Zonnewende feest van de Germaanse SS Nederland. (Uit het Archief Jan de Beule)
Mein Kampf geschonken aan Wim Heubel op Winter Zonnewende feest van de Germaanse SS Nederland. (Uit het Archief Jan de Beule)

Geschreven door: Jan de Beule