Bij vragen neem zeker contact!

Jos Speybrouck

Speybrouck Jozef geboren te Kortrijk op 10 januari 1891 en gestorven te Kortrijk op 23 augustus 1956.
Speybrouck studeerde aan de academie te Kortrijk en aan het Sint-Luca instituue te Gent,

waar hij in 1911 laureaat werd met zijn doek De Verheerlijking van Vlaanderen. Deze titel kondigde reeds zijn artistiek levensprogramma aan.
Speybrouck was leraar te Doornik en te Kortrijk. Hij verwierf vooral bekendheid als graficus, onder andere dankzij talloze Vlaamse prentkaarten.
In 1909 hiermede begonnen naar aanleiding van de Rodenbach herdenking, zette hij na de Eerste Wereldoorlog een door Joe English ingeluide stroming voort en breide haar aanzienlijk uit.
Zijn met vaste hand getrokken illustraties, o.m. die uit het Gudrun- en het Depla-album, zijn reeksen religieuze prenten (Vlaamse Heiligen) en zijn illustraties voor historische verhalen, onder andere van F.R. Boschvogel en E. van Hemeldonck, schiepen een op symbolen gebouwde, maar op de duur stereotype verheerlijking van land en volk.
In Vlaamse kringen vond hij jarenlang grote bijva. Zijn werk beleefde in 1952 nog een nabloei toen hij de ontwerpen van kostuums en praalwagens

maakten voor de Guldensporenstoet te Kortrijk en in 1954 voor de Godelieve-processie te Gistel

(Bron: Encyclopedie van de Vlaamse Beweging deel 2, blz. 1463-1464)

(Deze tekst wordt nog aangevuld met krantenartikels)