Bij vragen neem zeker contact!

Verworven Archief

Vaandel van het JONGDINASO en leeuwenvlag Vlaams Zangverbond. 

Op 06 november 2022 heeft ons archief 2 vaandels kunnen verwerven, een van het Jong Dinaso en een Leeuwenvaandel. De vlaggen werden gereinigd en geconserveerd zodat ze in optimale omstandigheden kunnen bewaard worden maar hierover later meer. We laten u al even meegenieten van enkele foto's van deze 2 vaandels uit het rijke aanbod van vaandels ui de Heel Nederlandse Beweging .

Archief Lode Van Dessel

Met fierheid kunnen we melden dat het Vlaams Historisch archief een oplossing heeft bereikt met de familie van onze goed Kameraad en trouwe vriend Lode van Dessel voor de overdracht van zijn ruime archief.

Een kleine 3 jaar na het plotselinge overlijden van Kameraad Lode heeft de familie samen met ons naar een passende oplossing gezocht voor de overdracht van het archief en tevens het levenswerk van een toch wel zeer bijzonder man.

Bij leven hebben Lode en ikzelf reeds vele malen gesproken over het archiveren van de rijke geschiedenis van het Nederlandse volk en de Vlaamse Beweging in het bijzonder en ook het feit dat niemand het eeuwig leven heeft.

De 'wat als' vraag is zowat DE vraag die iedereen die met archiefvorming bezig is, wat als ik er niet meer ben, wat zal er dan met mijn archief gebeuren.

Veelal gebeurde het dat privaat archieven van mensen verloren gingen door allerlei omstandigheden na hun dood.

Gelukkig hebben gaan meer en meer archiefvormers actief op zoek naar archieven en archief stukken om ze onder te brengen in een groter geheel om ze te bewaren voor de toekomst al verdwijnen er nog steeds heel veel stukken bij het vuilnis of worden archieven uit elkaar getrokken om deze aan te bieden aan de meestbiedende.

We zijn met het VHA archief dan ook zeer vereerd en blij dat we een oplossing hebben gevonden met de familie van Dessel waar beide partijen zich zonder al te veel moeite of discussie in konden vinden.

Wanneer Lode dit vanwaar hij nu ook is dit alles bekijkt ben ik zeker dat hij een zeer tevreden man zal zijn.

Wie was Lode van Dessel?

Wie was Lode van Dessel?

Voor de jongere generatie onder ons en de mensen die Kameraad Lode niet hebben gekend een kleine toelichting bij deze kleine Grote Vlaming.

Lode werd geboren op 12 maart 1932 als jongste van een groot gezin met zes kinderen.

De familie van Dessel was een uitermate heel Nederlandse Vlaamsgezinde familie.

Zijn vader Frans die tijdens de eerste wereldoorlog als vrijwilliger aan het Ijzerfront vocht werd daar geconfronteerd met de wantoestanden van de voornamelijk Vlaamse frontsoldaten.

Dit was meer dan waarschijnlijk de grondlegging van de Vlaamse overtuiging van de familie Van Dessel.

Vader Frans was in 1931 dan ook zeer nauw betrokken bij de oprichting van het VERDINASO (Verbond van Nationaal Solidaristen) en was tevens ook een persoonlijke vriend van Joris van Severen.

Lode kreeg dus zijn politieke overtuiging met de paplepel meegegeven zoals ook de rest van de familie.

In 1938, op zes jarige leeftijd treedt Lode toe tot het JONG DINASO waar hij word gevormd tot politiek soldaat.

Nog voor het uitbreken van de tweede wereldoorlog in mei 1940 overlijdt vader van Dessel waar Lode's moeder alleen achterbleef met haar zes kinderen.

Daar de kinderen van de familie van Dessel tijdens de oorlog allemaal lid waren van de Nationalistische jeugdbeweging en zijn broer Frans met de laatste lichting naar het Oostfront vertrok werd de familie niet gespaard van een keiharde repressie.

Door al deze misserie was studeren voor Lode niet aan de orde en werd hij op zijn 14 jaar fabrieksarbeider bij de firma Gevaert in Mortsel.

Na wat jaren avondschool verdiende hij een plaats als boekhouder bij dezelfde firma.

Na de oorlog was Lode direct geëngageerd in de Vlaamse beweging als lid in het ADJV ( Algemeen Diets Jeugdverbond ) van Staf Vermeire.

Later werd hij ook lid van de Jong Nederlandse Beweging van Karel Dillen alsook van de Vlaamse Concentratie (waar Lode lidkaartnummer 17 had) en van de Volksunie.

Voor de Volksunie werd Lode in zijn woonplaats Nijlen, 2 legislaturen burgemeester.

Lode was een man van zijn woord en stond aan de wieg van vele Vlaamse initiatieven zoals 'Vlaanderen Kleurt' en de drumband 'Kempenland' en stond aan de wieg bij de oprichting van de huidige N-VA waar hij een tijd lang de stille drijvende kracht van was in de plaatselijke afdeling.

In de eerste plaats was Kameraad Lode van Dessel een Volksmens, die maar één doel had en dat was de mensen dienen, ongeacht hun politieke kleur of overtuiging, rang of stand.

Hij was ook de bezieler van de alom gekende Vlaamse ruilbeurs in Nijlen waar hij alle mensen samenbracht om er hun interesse in de vele boeken, brochures en herinneringen die de Vlaamse beweging rijk was aan te bieden .

Het was dan ook hier in dit verband dat ikzelf Lode begin jaren'90 persoonlijk leerde kennen.

Hier werd een vriendschapsband gesmeed die uitgroeide tot een echte Kameraadschap.

Lode en zijn onlosmakelijk verbonden echtgenote Rita waren voor vele mensen een houvast en een rots in de branding.

Steeds was je er welkom, nooit was er iets te heet of te zwaar.

Hun warme persoonlijkheden en grenzeloze goedheid zorgde er ook voor dat ze beiden op handen werden gedragen.

Dit bewees de prinselijke uitvaart die Lode kreeg op 8 mei 2019 in de Sint Willibrorduskerk in Nijlen.

Lode zal steeds in onze gedachten blijven en het is ook in zijn geest dat we zijn archief zullen beheren.

Nogmaals hartelijk dank Familie van Dessel,

Rita en kinderen.

Hou Zee!

Jan De Beule.

Kranten Archief

December 2020

Vorige maand hebben we 867 kranten kunnen verwerven .
Het gaat om de Belgische Standaard van tussen 1914 en 1918 waar ook artikels van Cyriel Verschaeve in verschenen.
De krant geeft ook een perfect overzicht over de gebeurtenissen aan het Ijzerfront en de het dagelijks leven tijdens de grote oorlog.
De kranten zijn nu mooi gesorteerd en op inventaris gezet zodat ze nu perfect kunnen bewaard en gebruikt worden in de toekomst.
Deze kans konden we niet voorbij laten gaan en mede door de steun van de verkoop in ons antiquariaat vallen deze aankopen iets minder zwaar

Archief IDS

Op vrijdag 11 september hebben we een belangrijk deel verworven van Kameraad IDS. Het afscheid nemen door omstandigheden van een deel van je persoonlijke bibliotheek valt bij vele mensen zeer zwaar maar ook hier was het een bewuste keuze om de voorkeur te geven aan het Vlaams Historisch Archief. Na wat herinneringen te hebben opgehaald uit een ver verleden waar onze wegen al eens kruisten kwamen we al snel tot een akkoord waar beide partijen zich in konden vinden. We zijn heel bij en ook wel fier dat we de mogelijkheid aangeboden kregen voor deze overname en ook voor het vertrouwen. Goede afspraken maken goede vrienden, zeker ook onder Kameraden.

Archief Willy Brone

Op 15 december 2019 moesten we afscheid nemen van onze trouwe Kameraad Willy Brone. Wie hem heeft gekend zal enkel goede herinneringen aan hem overgehouden hebben. Willy was niet alleen een trouw Militant en overtuigd Nationalist, maar ook een gepassioneerd verzamelaar van alles wat met de Vlaamse Beweging te maken had en in het bijzonder van de Ijzerbedevaart. Willy had in zijn laatste levensuren meegegeven wat er met zijn archief moest gebeuren, en die oplossing is ook gevonden. Met fierheid kunnen we melden dat wij een groot deel van het archief hebben verworven en kunnen dit nu ook in ons archief integreren. Wij danken uitdrukkelijk alle mensen die het mede mogelijk hebben gemaakt om het archief van Willy zijn weg te laten vinden op een correcte manier waar alle partijen zich in konden vinden. Waar Kameraad Willy Brone ook mag zijn, hij zal met tevredenheid over zijn archief blijven waken. 

Glasramen Cyriel Verschaeve

Af en toe kunnen we wel eens iets specialer op de kop tikken, zoals deze glasramen waar Cyriel Verschaeve op staat. Dit glasraam komt uit een serie van 6 glasramen uit de oude pastorij van Brugge. we gaan dit glasraam een heel mooi plaatsje geven .