Bij vragen neem zeker contact!

Karel Aubroeck

Karel Aubroeck is geboren in Temse op 28 augustus 1894 en gestorven in Temse op 28 juli 1986. 

Foto van Karel Aubroeck (Uit het Archief Jan de Beule)
Foto van Karel Aubroeck (Uit het Archief Jan de Beule)

Met de Italiaanse klassieken als voorbeeld, maar ook beïnvloed door tijdsgenoten, waaronder de Mechelaar Ernest Wynants, evolueerde de autodidact Aubroeck tot een begaafd beeldhouwer wiens faam reeds voor de Tweede Wereldoorlog definitief gevestigd was. In december 1930 schreef het IJzerbedevaartcomité een wedstrijd uit voor vier beelden, symbolen van het Vlaamse IJzerleed, die geplaatst zou worden op de voetstukken van het monument te Kaaskerke-Diksmuide. Onder de 33 ingeschrevenen selecteerde de jury (ir. De Bondt, Oscar Dambre, Jozef Goossenaerts, Jules Lagae, Juul Platteau, Henry van de Velde, de gebroeders Van Haverbeke, August Vermeylen, en Cyriel Verschaeve) er vijf. Nadat deze hun ontwerpen hadden aangepast, werd Aubroeck uitgeroepen tot bekroonde, voor Oscar Jespers, Albert Poels,Georges van de Voorde en Lode Vleeschouwers. Het beeld van Renaat de Rudder werd onthuld tijdens de 12de IJzerbedevaart; van Joe English in 1932; van de gebroeders Van Raemdonck in 1933 en van Lode de Boninge en Frans van der Linden in 1934. Voor de bouw van deze beelden heeft hij aan zijn huis in Temse een speciaal atelier ontworpen en gebouwd, waar hij zijn dak kon open doen voor deze gigantische beeldhouwwerken uit zijn atelier te kunnen halen.

Artikel uit de dag 10 juli 1931 (Uit het Archief Jan de Beule)
Artikel uit de dag 10 juli 1931 (Uit het Archief Jan de Beule)
Artikel uit de dag 10 juli 1931 (Uit het Archief Jan de Beule)
Artikel uit de dag 10 juli 1931 (Uit het Archief Jan de Beule)

De realisatie van laatstgenoemd beeld kostte Aubroeck een oog. Na het opblazen van de IJzertoren in 1946 werden als beeldfragmenten tot een goed herkenbaar geheel samengevoegd op de vier hoeken van de Pax-poort te Kaaskerke, met het torenpuin gebouwd.

Artikel uit de dag 10 juli 1931 (Uit het Archief Jan de Beule)
Artikel uit de dag 10 juli 1931 (Uit het Archief Jan de Beule)

Aubroeck is ook de maker van het Koning Albert monument te Nieuwpoort. Temse wijdde in 1970 aan zijn werkstuk een retrospectieve tentoonstelling die zowel van de ethiek van het ambacht van beeldhouwer als van zijn gestileerd realisme en aan het volksleven ontleende thematiek een goed overzicht gaf.

De Vlaamse linie 18 augustus 1950 (Uit het Archief Jan de Beule)
De Vlaamse linie 18 augustus 1950 (Uit het Archief Jan de Beule)

Geschreven door:

Rolf Waegeman

Geraadpleegde werken:

- J. Florquin, Karel Aubroeck, in ten huize van…, II

- Encyclopedie van de Vlaamse Beweging