Bij vragen neem zeker contact!

Restauraties

Reinigen en conserveren van Vlaggen en vaandels. 

Ons archief kon 2 vlaggen verwerven , een van het Jong Dinaso en een leeuwenvaandelwaarvan de exacte periode nog moet bepaald worden.

De vlaggen waren in sterk vervuilde staat en werden ook niet in de ideale omstandigheden bewaard. 

Historiek van van het Jong Dinaso vaandel
Het jong Dinaso vaandel dateerd vermoedelijk uit de 2e helft van de jaren dertig van vorige eeuw.
Het heeft de traditionele elementen van de Dietse en Heel Nederlandse beweging , namelijk het oranje - Blanje - Bleu verwijzend naar Willem van Oranje.
Ook de blauwvoet is aanwezig , verwijzend naar de strijd van Albrecht Rodenbach.

Het Leeuwenvaandel

Het leeuwenvaandel is een 'moderne' art deco leeuw ontworpen vermoedelijk tussen 1922 en 1928.
De ontwerper is onbekend en wanneer deze Leeuw zijn intrede heeft gedaan in de Vlaamse beweging is ons niet bekend.
Wel weten we met zekerheid dat dit model van Leeuw goed werd gelanceerd door Vlaams zangverbond ( De voorlopen van het ANZ , Algemeen Nederlands Zangverbond) eind jaren '20 en begin jaren '30 en dit in allerlei formaten.
Mondelinge overlevering meld dat deze leeuw ook kort na de 2e wereldoorlog werden gemaakt en gebruikt door de Vlaamse Concentratie , de eerste Vlaams Nationale Partij en voorloper van de Volksunie.
Verkeerdelijk wordt dit model van Leeuw alleen toegeschreven aan het Vlaams Legioen , de Vlaamse Vrijwilligers aan het Oostfront tijdens de tweede wereldoorlog.
Het Vlaams Legioen gebruikte dit model van leeuw in hun vaandels maar het gebruik ervan ligt dus véél vroeger. 

Het reinigen van de vaandels.

Hun kleuren waren niet meer van die orde dat ze nog veel pracht en praal uitstraalden en hadden meer weg van zacht kartoen als van vlaggenstof.
De vlaggen werden afzonderlijk in louw zuiver water gespoeld zodat het meeste vuil uit de vlaggen was verwijderd.
Hiervoor werden per vlag 7 emmers water gebruikt. 

Daarna werden de vlaggen handmatig gewassen met zachte neutrale vlokkenzeep om de stof of het stiksel niet te beschadigen.
Her resultaat was dan ook verbluffend 

Voor:

Na:

De vlaggen zijn volledig in ere hersteld en kunnen in optimale omstandigheden worden bewaard.
Op naar de volgende zoektocht en het volgende project. 

Jan de Beule